Načrtovanje hodljivosti

Hoja je zdrava, okolju prijazna, praktična in poceni oblika gibanja in široko razširjena prometna praksa. Hodljivost pa je značilnost prostora, ki omogoča učinkovito in udobno hojo po vsakdanjih opravkih za vse. Načrtovanje hodljivosti je prispevek k urejanju zdravega bivalnega okolja in omogočanju zdravega načina življenja.