Z namenom usklajevanja idej za večjo uporabo trajnostnih prometnih načinov v šolskem okolišu OŠ Dob pri Domžalah so se dne 13.4.2017 sestali predstavniki šole, Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Domžale, starši šolarjev in predstavniki nevladnih organizacij Inštituta za politike prostora, društva Focus, KD ProstoRož in Cipra Slovenija, ki so dogodek organizirali v okviru projekta Trajnostna mobilnost v šoli, sofinanciranega s strani Ministrstva za okolje in prostor. Na podlagi razprave, ki se je odvijala na delavnici, smo pripravili poročilo.

Udeleženci so se strinjali, da so glavni razlogi, zaradi katerih manj kot tretjina učencev hodi v šolo peš in s kolesom več: od lokacije samega okoliša v bližini večjih prometnic do težav infrastrukturne narave pa tudi same potovalne navade prebivalcev. Izpostavili so neustrezno urejena križišča, previsoke hitrosti avtomobilov, prometno gnečo v času prihodov otrok, neurejeno infrastruktura za kolesarje in pešce na določenih območjih, včasih pa je slabo kulturo voznikov.

Predlagane rešitve so šle v smeri omejevanja hitrosti za motorni promet, preveritev nekaterih kritičnih točk, izboljševanja infrastrukture za pešačenje in kolesarjenje, možnosti uporabe obstoječih šolskih prevozov tudi za druge prebivalce, aktivnosti za spodbujanje pešačenja in kolesarjenja šolarjev, kot so pešbus, bicivlak, prometna kača in beli zajček ter promocijske in ozaveščevalne akcije za starše in šolsko osebje.  Z ureditvijo nekaterih pogojev bi se bistveno zmanjšali stroški za šolske avtobusne prevoze, kot kaže primer občine Slovenj Gradec, kjer jim je v petih letih z organizacijskimi, ozaveščevalnimi in infrastrukturnimi ukrepi uspelo zmanjšati stroške za več kot 25%.

Na podlagi poročila bodo projektni partnerji pričeli z oblikovanjem ukrepov.