Tudi v zaključenem šolskem letu so se kljub neugodnim razmeram, vezanim na epidemijo COVID-19, za izvajanje spremljane poti v šolo najmlajših otrok s Pešbusom in Bicivlakom odločile številne šole. Nekatere šole so izvajale aktivnosti tako jeseni kot spomladi, nekaj od njih pa skozi vse šolsko leto. Od leta 2016 je Pešbus preizkusilo že več kot 130 šol.

V spomladanskem času je Pešbus izvajalo 30 šol. 23 od teh je aktivnost izvajalo tudi že jeseni. 1 šola je izvajala Pešbus prvič. Ocenjujemo, da je pomladi 2022 s Pešbusom v šolo prišlo več kot 1300 otrok. Pešbus je vozil na več kot 80-ih progah in ustavil na več kot 230 postajah. 10 od teh šol je izvajalo Pešbus skozi daljše obdobje med šolskim letom (vsak dan, enkrat tedensko ali več mesecev). 2 šoli sta izvajali tudi Bicivlak.

Pešbus je v šolskem letu 2021/22 organiziralo skupaj 78 izvajalcev (77 šol in en vrtec). Tri šole pa so letos izvajale tudi Bicivlak. (Podatki o jesenski izvedbi.)

Skupaj je od leta 2016 Pešbus izvajalo že več kot 130 šol. Na zemljevidu spodaj so prikazane izvedbe aktivnosti v šolskem letu 2021/2022 in vse izvedbe od leta 2016 .

 

Zemljevid izvajanj Pešbusa in Bicivlaka v šolskem letu 2021/22

 

Zemljevid izvajanj Pešbusa in Bicivlaka od pomladi 2016 do pomladi 2022

Foto: Goran Jakovac