Letos 5. in 6. marca je potekalo že sedmo usposabljanje programa Aktivno v šolo za izvajanje Pešbus in Bicivlaka, tokrat v Ljubljani, v Knjižnici Prežihov Voranc, in v Celju, v Celjskem mladinskem centru. Usposabljanje je namenjeno predstavnikom občin, šol, NVO ali drugim, ki jih zanima sodelovanje pri izvajanju programa.

Pešbus in/ali Bicivlak sta dve zelo priljubljeni obliki navajanja otrok na samostojno hojo v šolo, prispevata k telesni dejavnosti in družabnosti otrok in omogočata staršem, da si med sabo pomagajo pri spremljanju otrok v šolo. Večina prog Pešbusa in Bicivlaka v Sloveniji deluje zaradi velike motivacije učiteljev – koordinatorjev, ki sodelujejo pri organizaciji prog in spremljanju otrok v šolo.  

Na usposabljanju so udeleženci spoznali vse korake od prijave do izvedbe Pešbusa in/ali Bicivlaka ter skupaj razmišljali o izzivih priprave in izvajanja ter najprimernejših rešitvah za njihove šole.

V Ljubljani je svoje izkušnje v zvezi z izvajanjem Pešbusa in dobrim odzivom otrok v lanski jesenski akciji z nami delila Bojana Lukan, višja svetovalka za regionalno sodelovanje in gospodarski razvoj na Občini Bled in koordinatorica Pešbusa na matični OŠ dr. Josipa Plemlja in dveh njenih podružnicah na Bledu. V Celju pa je svoje izkušnje večletnega izvajanja Pešbusa v Novem mestu, kjer  na OŠ Grm akcija poteka vse leto, z nami delila Marjeta Ferkolj Smolič, učiteljica razrednega pouka, mentorica prometne varnosti ter koordinatorica Pešbusa ter članica občinskega sveta za vzgojo in preventivo v cestnem prometu.

V okviru programa Aktivno v šolo je bilo do zdaj izvedenih že 7 usposabljanj (v Ljubljani, Mariboru, Kopru in Celju), udeležilo se jih je 108 udeležencev, 24 na preteklih dveh usposabljanjih v Ljubljani in Celju. Naslednje usposabljanje je predvideno konec avgusta v Ljubljani.

Za vse udeležence in ostale, ki bi želeli izvajati Pešbus in/ali Bicivlak, so na voljo gradiva za pomoč pri pripravi in izvajanju, naročite jih lahko prek spletnega obrazca. Ostale podporne materiale za ureditev poti in postaj ter izvedbo programa kot so table, vozovnice, štampiljke itd. pa lahko naročite na info@aktivnovsolo.si.

Foto : Nika Marn