Zaradi povečanega prometa, gneče in posledično ogrožene varnosti otrok so se na OŠ Maksa Pečarja Črnuče odločili, da bodo spremenili prometni režim v nespredni bližini OŠ. Z ozaveščanjem staršev, učencev, učiteljev, sodelovanjem z lokalno skupnostjo, so dosegli izboljšanje prometne situacije v jutranji in popoldanski konici.

Neposredno tovrstni ukrep ne spodbuja aktivnega prihoda v šolo, vendar posredno sporoča prioritete – pešec in kolesar imata prednost pred avtomobilom. Z izboljšanjem varnosti je pešačenje in kolesarjenje kot način prihoda v šolo postalo bolj zanimivo in dostopno.

Vir: Varna mobilnost, 015