Ljubljana, 29. 8. 2019 Šolarji se vračajo v šolske klopi in program Aktivno v šolo, ki ga IPoP – Inštitut za politike prostora s partnerji izvaja ob podpori Ministrstva RS za zdravje, opozarja na pomen hoje in kolesarjenja v šolo za zdravje otrok. Ključnim akterjem, staršem, občinam in osnovnim šolam, program predlaga preizkušene ukrepe za aktivno mobilnost šolarjev. Med drugim najbolj prepoznavno aktivnost programa hojo otrok v šolo s Pešbusom. Septembra so Pešbusi dodatno aktualni v času Evropskega tedna mobilnosti, letos od 16. do 20. septembra pod sloganom Gremo peš!. Najbolj zavzeti otroci hodijo v šolo peš in s kolesom celo leto.

Ob začetku šolskega leta program Aktivno v šolo vsem staršem predlaga, da svojim otrokom omogočijo hojo v šolo peš ali s kolesom. Tako lahko starši na preprost način poskrbijo za zdravje in dobro počutje otrok pa tudi za to, da otroci hodijo v šolo v skladu s svojimi željami in vrednotami. Ugotovitve programa Aktivno v šolo kažejo, da otroci radi hodijo v šolo aktivno in da se zelo dobro zavedajo koristi aktivne mobilnosti za njihovo zdravje, počutje in za okolje.

Ozaveščenost otrok pride posebej do izraza, ko se šolarji vključijo v načrtovanje šolskih poti. To lahko potrdijo tudi na občini Bled, kjer so šolarji med drugim predlagali prvo ureditev postaj »Poljubi in odpelji« za otroke, ki jih starši sicer v šolo vozijo. Starši, ki že ob vpisu otroka v šolo načrtujejo aktivno pot v šolo, lahko z vključitvijo v organiziran način hoje v šolo, pomembno prispevajo k vključenosti otrok v šolsko skupnost in k razvoju zdravih potovalnih navad.

 

Občinam program poleg sodelovanja s šolarji predlaga, da pomagajo šolam pri izvajanju spremljane hoje v šolo s Pešbusom in Bicivlakom, da spodbujajo starše že ob vstopu otrok v šolo k odločanju za aktivno pot v šolo da aktivno vključijo prebivalce v programe zagotavljanja varnosti otrok v prometu in tako zagotovijo večjo vidnost otrok v prostoru in izboljšajo občutek varnosti pri otrocih in starših. Varnost je po ugotovitvah programa Aktivno v šolo najpogostejši razlog zaradi katerega starši otroke v šolo vozijo, tudi če so ti že zreli za samostojno pot v šolo in tudi na zelo kratkih razdaljah.

Šolam program Aktivno v šolo svetuje, da skupaj s šolarji posodobijo načrte šolskih poti, nanje zarišejo trase in postaje Pešbusa in Bicivlaka ter tudi radije peš dostopnosti. Posodobljene načrte naj šolarji predstavijo vrstnikom, staršem in prebivalcem, šole pa obesijo na vidno mesto v šoli ter objavijo na internetnih straneh šole in občine. Za pomoč pri organizaciji Pešbusa in Bicivlaka je dobro, da se šole povežejo s starši in z občino. V okviru programa Aktivno v šolo so hojo v šolo s Pešbusom in Bicivlakom preizkusili že na 80 šolah po Sloveniji, zadnja skupina motiviranih predstavnikov šol in občin se je s podrobnostmi organizacije seznanila na seminarju programa Aktivno v šolo pretekli ponedeljek.

Dodatne informacije:

Program Aktivno v šolo se oktobra letos izteka, gradiva za izvajanje aktivnosti bodo šolam še vedno dostopna, o izkušnjah z udeležbo v programu in ključnih vsebinah pa bo možno več slišati na zaključni konferenci programa, ki bo 17. septembra 2019 v Mariboru. Zbrane na zaključni konferenci bodo pozdravile podžupanja Mestne občine Maribor mag. Helena Kajundžić Lukaček, generalna direktorica Direktorata za javno zdravje Mojca Gobec ter Nacionalna koordinatorka programa Evropski teden mobilnosti z Ministrstva za infrastrukturo mag. Polona Demšar Mitrovič. Na konferenci bodo o izkušnjah s programom bodo poročali predstavniki šol, občin in nevladnih organizacij, ki aktivno  sodelujejo v programu, dr. Zlatko Zimet z Nacionalnega inštituta za javno zdravje, pa bo predstavil programa Zdrava šola in Zdrava mesta. Podrobnosti o času, programu in prijavah na konferenco bodo objavljene v prihodnjih dneh.

Program Aktivno v šolo izvajajo IPoP – Inštitut za politike prostora, Društvo za varstvo Alp – CIPRA Slovenija in Focus, društvo za sonaraven razvoj s podporo Ministrstva RS za zdravje. Program je del Nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025 – Dober tek Slovenija!, s katerim želi ministrstvo izboljšati prehranske in gibalne navade Slovencev.

Dodatne informacije:

Maja Simoneti, maja.simoneti@ipop.si

Več na spletni strani Aktivno v šolo in družabnem profilu programa www.facebook.com/aktivnovsolo/