V novembru smo pozvali občine, naj se nam pridružijo pri preizkusu inovativnega procesa priprave načrta varnih šolskih poti v šolo. Odzvalo se je deset občin, med vsemi prijavljenimi pa smo zaradi njihove velike angažiranosti pri vpeljavi trajnostnih načinov mobilnosti v svoje okolje izbrali Občino Bled.

Delovna skupina je prijave skrbno proučila in ugotovila, da so vse občine zelo naklonjene spodbujanju aktivnega prihoda otrok v šolo in da se vsaka občina po svoje že aktivno spopada z načrtovanjem šolskih poti. Pri odločanju o najprimernejši občini za sodelovanje v razpisanem programu je bilo odločilno motivacijsko sporočilo občin, pri izboru je prevladalo ujemanje med pričakovanji glede sodelovanja v programu s strani občine in projektne skupine. Razpisno vabilo je napovedovalo, da bodo predstavniki občine skupaj s projektno skupino programa Aktivno v šolo in predstavniki občinskih osnovnih šol analizirali razmere na šolskih poteh, izdelali pregledne kartografske prikaze in pripravili zbirko prostorskih in strateških rešitev, ki bodo občino in šole vodile pri programiranju in izvedbi urejanja varnih poti v šolo in okolice šol.

Občina Bled je v svojem sporočilu med drugim napovedala, da želi s pomočjo programa Aktivno v šolo spomladi leta 2019 v načrtovanje šolskih poti aktivno vključiti učence in učitelje ter tako povezati zanimanje učencev za aktiven prihod v šolo z zanimanjem za urejanje šolskih poti in s promocijo trajnostne mobilnosti med prebivalci občine. Občina je v prijavi zapisala, da želi v sodelovanju s projektno skupino sprožiti zanimanje učencev za razmere na šolskih poteh in za sodelovanje pri urejanju poti v šolo ter jim tako dati vedeti, da je njihovo mnenje pomembno in da bo upoštevano. Hkrati občina verjame, da bodo lahko učitelji pozitivne izkušnje o spremembi potovalnih navad, promociji hoje in kolesarjenja, vnesli tudi v svoje učne načrte in preko raznih nalog s pomočjo učencev »okužili tudi svoje starše«, občini pa bo to »pomagalo pri izboljšanju pogojev za pešce in kolesarje« in pri izvajanju Celostne prometne strategije občine. Sodelovanje v programu Aktivno v šolo občina Bled vidi tudi kot priložnost za popularizacijo ukrepov trajnostne mobilnosti in širjenje znanja o pozitivnih učinkih hoje in kolesarjenja v šolo in po vsakdanjih opravkih.

Projektna skupina se je vsem občinam zahvalila za prijavo na razpis in jih pozvala naj vztrajajo pri svojih prizadevanjih ter zagotovila, da bo o procesu načrtovanja šolskih poti z občino Bled poročala ter tako vsem občinam v Sloveniji omogočila, da bodo lahko izkušnje uporabile pri načrtovanem urejanju šolskih poti in spodbujanju aktivnega prihoda v šolo.
V letošnjem letu program Aktivno v šolo že načrtuje tudi nova usposabljanja za šolske mentorje organizatorje Pešbusa in Bicivlaka, ki bosta v začetku marca Celju in Ljubljani, ter vse šole še prav posebej vabi, da naj se zavzamejo tudi za aktivno samostojno hojo tako mlajših kot starejših učencev.