Občine, ki želijo zmanjšati količino vozil v okolici šol in omogočiti učencem varnejši in bolj zdrav prihod v šolo in iz nje, lahko to storijo tudi z uvedbo postaj Poljubi in odpelji. 

Promet v okolici šol ogroža varnost otrok, ki prihajajo v šolo in odhajajo iz nje. Gneča vozil, ki se pred šolami dodatno poveča prav v jutranji konici, povzroča tudi onesnaženje zraka, ki ogroža zdravje otrok in odraslih.  

V okviru načrtovanja šolskih poti in zagotavljanja zdrave in aktivne poti v šolo je bila v programu Aktivno v šolo, za potrebe urejanja okolice osnovne šole dr. Josipa Plemlja v občini Bled, oblikovana tabla “Poljubi in odpelji”. S tablo so bila na pobudo blejskih šolarjev opremljena mesta, na katerih lahko starši varno odložijo otroke in jim omogočijo, da kratko pot do šole prehodijo, prostor v okolici šole pa pomagajo razbremeniti negativnih vplivov ustavljajočih se vozil. 

V tujini je ukrep znan pod imenom “Kiss & Ride”. V nekaterih šolah imajo na teh mestih organizirana tudi dežurstva, kjer odrasli pomagajo otrokom izstopiti iz avtomobila, tako da vozniku ni potrebno zapustiti vozila in se lahko hitro odpelje dalje.

Program Aktivno v šolo in zdravo mesto nadaljuje aktivnosti programa Aktivno v šolo. Šole in občine, ki bi želele uporabiti table za vzpostavitev postaj Poljubi in odpelji, lahko prek povezave pridobijo datoteko za tisk, ali zaprosijo za pomoč na info@aktivnovsolo.si.