Načrtovanje zdravega okolja

Znanje za načrtovanje prostora, ki omogoča zdravo življenje in podpira zdrav življenjski slog obstaja na različnih področjih. Zbrali ga bomo in omogočili, da se učinkovito razširi med prostorske načrtovalce, urbaniste, projektante in upravljavce prostora.