V začetku marca je stekel proces priprave Lokalnega načrta hodljivosti za občino Piran. Začelo se je delo na terenu in zbiranje podatkov o pogojih za hojo. Občina je s pomočjo ekipe programa Aktivno v šolo in zdravo mesto oblikovala lokalno fokusno skupino, sestavljeno iz predstavnikov ustanov, organizacij in šol, ki delujejo v občini Piran. Organizirano je bilo prvo spletno srečanje fokusne skupine, na katerem so prisotni izmenjali svoje poglede na pogoje za hojo v občini. Kratko so bili predstavljeni tudi namensko zbrani podatki o prihodu in želenem prihodu otrok v šolo, ki so jih vse občinske šole zbrale na isti dan. Na podlagi ugotovitev je ekipa programa določila ožje območje obravnave lokalnega načrta hodljivosti.

V okviru programa Aktivno v šolo in zdravo mesto smo letos izvedli 2. poziv Načrtujmo skupaj zdravo mesto! za sodelovanje občin pri pripravi Lokalnega načrta hodljivosti. V začetku marca smo že začeli sodelovanje z občino Piran, ki je bila letos izbrana za sodelovanje. Aktivnost predvideva sodelovanje z lokalnimi deležniki v procesu priprave lokalnega načrta hodljivosti, s katerim bo občina izboljšala pogoje za hojo in poskrbela za zdravje prebivalcev in za kakovost njihovega bivanja. Podoben proces je lansko leto potekal v sodelovanju z občino Črna na Koroškem, v okviru katerega je bil pripravljen Predlog lokalnega načrta hodljivosti za Črno.

Analiza stanja 

Prva naloga v procesu priprave lokalnega načrta hodljivosti je analizirati stanje in opredeliti območje, za katero bo načrt izdelan. Delovna skupina programa je v prvi fazi priprave načrta začela s pregledovanjem občinskih dokumentov in terenskim ogledom v občini Piran. Ker je Občina v svoji prijavi poudarila potrebo, da se v načrtovanje hodljivosti vključi šole, so bili za vse osnovne šole preverjeni radiji hodljivosti, na terenskem ogledu pa je bil poudarek namenjen tudi pregledu pogojev za hojo na širšem območju šolskih okolišev. Prvi pregled stanja je bil namenjen splošni oceni udobnosti, varnosti, zveznosti, preglednosti in uporabnosti površin za pešce. Posebna pozornost je bila namenjena tudi pogojem za hojo starejših in invalidnih oseb. Pri pripravi lokalnega načrta hodljivosti za to skrbi ekipa Zavoda Dostop.

Fokusna skupina in opredelitev območja obravnave 

Po tem, ko je bila s pomočjo Občine Piran oblikovana fokusna skupina smo 1. 4. 2021 izvedli prvo spletno fokusno srečanje, na katerem so predstavniki različnih organizacij, ustanov in šol iz občine Piran predstavili svoje poglede na pogoje za hojo v občini. V pogovoru se je po eni strani potrdila potreba občine, da se več pozornosti posveti šolskim okolišem ter ciljni in splošni promociji hoje, hkrati pa, da so velike tudi potrebe na področju urejanja prostora za izboljšanje pogojev za hojo.

Na osnovi ugotovitev je delovna skupina programa odločila, da se za območje obravnave lokalnega načrta hodljivosti za občino Piran izbere območje Lucije, kjer se osredišči pozornost na območje OŠ Lucija, obe enoti vrtca Morje, Zdravstveni dom in TPC Lucija z glavno avtobusno postajo. Analiza bo v prihodnjih korakih zbirala ugotovitve na način, ki bo omogočil oblikovanje priporočil za zagotavljanje dobrih pogojev za hojo v okolici vseh občinskih šol in na območju vseh naselij. 

Beleženje prihoda v šolo 

Za zagon dela s šolami, je bila v osnovnih šolah v občini Piran 25. 3. 2021 med učenci izvedena preprosta anketa. Vsi ta dan prisotni učenci so po razredih odgovarjali z dvigom rok na vprašanje (1) o tem, kako so v šolo prišli na dan anketiranja ter (2) kako bi si želeli priti. Anketiranje je potekalo na desetih izobraževalnih ustanovah v občini Piran, in sicer na OŠ Lucija, s podružnico v Strunjanu, OŠ Cirila Kosmača, OŠ Sečovlje, s podružnico v Svetem Petru, OŠ Vincenzo e Diego de Castro Piran, s podružnicama v Luciji in Sečovljah, na Center za komunikacijo, govor in sluh Portorož ter Center za usposabljanje Elvire Vatovec. 

Če kratko povzamemo ugotovitve, je prihod otrok v šolo zelo odvisen od prevoza staršev. To dokazujejo predvsem podatki, pridobljeni od mlajših učencev (od 1. do 5. razreda). Večina šolarjev s tem ni zadovoljna in si želi biti na poti v šolo (ali iz šole) bolj samostojna in želi izbrati bolj aktivne načine mobilnosti (peš, s kolesom, skirojem). Pomembno se nam zdi izpostaviti tudi podatek, da si precej otrok (20,4 % od vseh anketiranih), ne glede na starost in razred, želi v šolo prihajati s kolesom. Na tak način sta na dan 25.3.2021, ko je bila na piranskih šolah izvedena anketa programa Aktivno v šolo in zdravo mesto, prišla v šolo zgolj dva učenca iz OŠ Sečovlje kar predstavlja 1% vseh učencev, ki so bili tisti dan prisotni v katerikoli šoli. Izpostavljene ugotovitve povzemajo podatke, pridobljene iz anketiranih osnovnih šol v občini Piran in izključujejo Center za komunikacijo, sluh in govor, ter Center za usposabljanje Elvira Vatovec. 


Graf 1 in 2: Beleženje prihodov učencev v šolo v osnovnih šolah v občini Piran, rezultati ankete za vse šole. 

Besedilo: Jana Okoren, Maja Simoneti, Urška Didovič

Fotografije: Maja Simoneti, Goran Jakovac, Jana Okoren, Urška Didovič