V luči trajnostne mobilnosti, ki je vključujoča za vse uporabnike, smo na delavnici “Kakšno prometno ureditev Poljan si želimo?” 6.4. 2017 na OŠ Poljane skupaj z udeleženci iskali problematične točke in oblikovali predloge za prometno ureditev šolskega okoliša OŠ Poljane (kamor sodijo tudi mnoge druge vzgojno – izobraževalne institucije). Na podlagi razprave, ki se je odvijala na delavnici, smo pripravili poročilo.

Udeleženci so izpostavili kar nekaj problemov v prometu, predvsem vezanih na prihode otrok v izobraževalne institucije na Poljanah. Največ jih je izpostavilo problem nezačrtanih prehodov za pešce, kar otrokom podaljša pot v šolo. Problem je tudi jutranji kaos in odlaganje otrok pred OŠ Poljane in Waldorfsko šolo, kjer je prihodov z avtomobili še veliko več. Stik motornega prometa s pešci in kolesarji na pločniku pred šolo, zaparkirane površine za pešce ter preozka infrastruktura za pešce in neurejena infrastruktura za kolesarje, še povečujejo kaos v jutranji konici, pred začetkom pouka.

Predlogi rešitev so šli predvsem v smer dvignjenih prehodov za pešce, dodatnih prehodov tam, kjer jih ni in jasno označenih kolesarskih stez. Skoraj ni ulice, kjer se ne bi dalo izboljšati infrastrukturo, da bi bila prijaznejša pešcem in kolesarjem. Treba pa je gledati tudi širše, saj bi najbrž marsikakšen zastoj rešil boljši JPP in širša ureditev mesta, tako bi se zmanjšal tudi tranzitni promet. Še vedno je velika težava neozaveščenost voznikov avtomobilov, ki kljub želji, da zaščitijo svoje otroke, ogrožajo druge pešce in se hkrati ne zavedajo škodljivih vplivov vožnje z avtomobili (v mestih). Zato bo potrebno vložiti veliko truda v spreminjanje navad udeležencev v prometu, predvsem pa v razumevanje potnikov, ki uporabljajo drugačna sredstva za premikanje. Starše pa lahko ozavestimo preko otrok tudi s projekti kot so PEŠBUS, BICIVLAK, PROMETNA KAČA ipd. Morda pa ne bi škodil tudi kak organizacijski ukrep – zamik urnika za prvošolce ali sprememba parkirne politike za zaposlene.

Iniciativa staršev za varnost v prometu Waldorfske Šole Ljubljana je pripravila tudi anketo za izboljšanje stanja prometa v okolici Waldorfske šole, katere rezultate najdete tukaj.

Na podlagi poročila bodo projektni partnerji pričeli z oblikovanjem ukrepov.

Delavnica je potekala pod okriljem projekta Trajnostna mobilnost v šoli


Projekt »Trajnostna mobilnost v šoli«, ki ga izvajajo Inštitut za politike prostora – IPoP, CIPRA Slovenija, Focus – društvo za sonaraven razvoj in KD ProstoRož, iz sredstev Sklada za podnebne spremembe sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor.