Na deževni prvi dan šole 2018, je pred Osnovno šolo Škofja Loka- Mesto 9 spremljevalcev s Pešbusom v šolo ‘pripeljalo’ 31 otrok. Ime Pešbus namenoma izhaja iz načina javnega prevoza, saj je cilj projekta promovirati organizirane aktivne prihode v šolo in jih doživljati kot potencialen način transporta pri otrocih. Širšo javnost se s projektom ozavešča tudi o zdravstvenih in družbenih prednostih vsakodnevne hoje pri otrocih, ki si večinoma želijo v šolo prihajati peš ali s kolesom.

Vodja projekta Sabina Gabrijel iz Občine Škofja Loka, se je 5. marca v Ljubljani udeležila usposabljanja za Pešbus in prijazno predstavila izkušnje izvajanja iz prejšnjega leta. Akcijo Pešbus na trasah OŠ Škofja Loka – Mesto prepoznavamo kot referenčni primer dobre prakse glede na odlične rezultate, organizacijo in odzive ob zaključku. S pomočnico ravnateljice OŠ Škofja Loka- Mesto Sašo Čadež, so bile v avgustu načrtovane štiri trase, vendar se je na pobudo otrok uvedla še peta, s skupno 24-imi postajališči. V sklopu Pešbusa so spremljane jutranje prihode v šolo s pričetkom 3. septembra uradno zaključili 21. septembra, s podaljšanjem do konca meseca. Zaradi visokega odziva na projekt, se Pešbus v Škofja Loki še vedno izvaja na treh trasah.

Štempljanje Pešbus kartončkov ob prihodu

OŠ Škofja Loka – Mesto ima skoraj 800 učencev. V šolo prihajajo iz raznolikih smeri, veliko pa se jih zaradi oddaljenosti do šole še vedno pripelje z avtom. To povzroča v neposredni okolici šole neprijetno prometno situacijo, ne samo iz varstvenega vidika, kot tudi iz zdravstvenega in ekološkega. V Škofja Loki so težavo prepoznali in tematiko resno obravnavajo. Tisti učenci, ki v šolo že hodijo peš, kljub načrtu varnih šolskih poti, večinoma izbirajo krajše poti, ki pa so tudi nevarnejše. Starši teh učencev so bili prav tako pozvani k sodelovanju, da tako oni, kot njihovi otroci spoznajo varnejše prihode v šolo. Pri akciji Pešbus se poudarja, da je peš pot v šolo zdrava, varna in zabavna. Otroci so telesno dejavni in pri pouku tudi lažje sledijo, izobražujejo se o prometni varnosti in pravilih obnašanja v prometu, kar vpliva na njihovo samostojnost in na poti krepijo družbene vezi ter lastno samozavest.

Organizirane trase Pešbusa so potekale do šole od naslednjih začetnih postaj: Tavčarjeva ulica in Nad Plevno, Pod Plevno in Stara cesta, Puštal, Poljanska cesta in Groharjevo naselje. Ob začetku projekta je bilo prijavljenih 40 učencev, ki so z veseljem nad aktivnim prihodom v šolo tekom projekta navdušili še 17 šolarjev, posledično pa tudi novih spremljevalcev (večinoma staršev in stari staršev).

Obveščanje o dogodku staršev otrok nižjih razredov pred zaključkom predhodnega šolskega leta je potekalo na roditeljskih sestankih in tekom poletja preko e-pošte, da so se starši med poletjem lahko predhodno organizirali. Veliko dela se je vložilo v promocijo in ozaveščanje o dogodku širši javnosti in lokalni skupnosti. Novice o akciji Pešbus, ki so se pojavile v Gorenjskem glasu in Loškem utripu ter na radijskima postajama Radio Sora in Radio Kranj, so dosegle preostali Osnovni šoli v Škofja Loki, OŠ Jela Janežiča in OŠ Ivana Groharja, od koder so izrazili zanimanje za projekt. Z deljenjem izkušenj iz prakse OŠ Škofja Loka – Mesto ostalima šolama, se morda organizirani peš sprehodi razširijo po celotni občini.

O navdušenju nad projektom so poročali tudi otroci in spremljevalci, ki so med sprehodi do šole stkali nova prijateljstva, delili svoje zgodbe in se predvsem zelo zabavali. Starši in stari starši so spoznali sošolce svojih otrok ali vnukov ter njihove družine, otroci pa so se povezali tudi z drugimi sošolci in namesto v učilnici, poklepetali že na poti v šolo. Za spremljanje otrok v šolo si je vzel čas tudi takratni župan mag. Miha Ješe.

 

Spremljevalci in otroci na Pešbus postaji

Ob mednarodnem dnevu brez avtomobila, 22. septembra 2018, se je v povezavi z uradnim zaključnim dogodkom Pešbusa, priredil javni dogodek, kjer so otroci prejeli tudi nagrade in predstavili svoj lik Pešbusa, ki so ga med likovnim poukom izdelali z učiteljico. Na dogodku je samoiniciativno en starš izkoristil priložnost za predlog ostalim potencialnim spremljevalcem o vzpostavitvi skupnega dokumenta preko Google Drive za medsebojno komunikacijo, ki bi jim pomagala pri organizaciji spremstev še naprej. Na tak način še danes deluje Pešbus na trasi, ki združuje Potočnikovo in Tavčarjevo ulico ter naselje Nad Plevno in se ga udeležuje sedem otrok. Na pobudo starša in dveh babic sta aktualni tudi trasi iz smeri Groharjevega naselja in Puštal.

V lokalnem okolju je bil projekt izredno uspešno izpeljan in je sprožil marsikatere pozitivne odzive, tako s strani udeležencev kot lokalnih prebivalcev. Navzočnost skupine otrok v javnem prostoru ljudi opozarja na pomen previdnosti v prometu in razvoju občutka povezanosti skrbi za skupnost. Lahko trdimo, da Pešbus povezuje lokalno skupnost!

Prireditev ob zaključku projekta Pešbus

 

Avtorica: Nika Marn

Povzeto po: Končno poročilo o sofinanciranju priprave in izvedbe aktivnosti Evropskga tedna mobilnosti 2018 za projekt Pešbus v Škofja Loki. Sabina Gabrijel. Občina Škofja Loka. 2018