Vedno več šol in občin se po vsej Sloveniji odloča za omogočanje aktivne mobilnosti najmlajših učencev z organizacijo aktivnosti Pešbus, nekatere šole pa na veliko veselje njihovih učencev organizirajo tudi Bicivlak. 

Za organizacijo in izvedbo obeh aktivnosti ponujamo podrobne napotke in gradiva na spletni strani programa Aktivno v šolo in zdravo mesto. Veliko pa si novi koordinatorji lahko pomagajo tudi z izkušnjami že prekaljenih kolegov, ki so si z organizacijo že domači.

V prispevku povzemamo pogosta vprašanja začetnikov.

Kaj pa, če dežuje?

Vremenske razmere niso ovira za aktivno pot v šolo. Če so spremljevalci in učenci primerno opremljeni, lahko hodijo in kolesarijo tudi v dežju ali celo v snegu.

Koliko dela je z zagonom in pripravo aktivnosti?

Priprava Pešbusa ali Bicivlaka – od zbiranja prijav do izvajanja – traja od enega do štirih tednov. Precej je odvisno od velikosti šole oz. šolskega okoliša, števila tras, postaj in interesentov, povezanosti šole in ključnih akterjev z lokalnim okoljem, števila sodelujočih prostovoljcev ipd. Prvič je s pripravami več dela, ko pa učenci, učitelji in starši aktivnost poznajo, organizacija vzame veliko manj časa.

Kako je z varnostjo v prometu?

Na vsak način za trase izbiramo čim bolj varne poti in postaje organiziramo na točkah, kjer je čakanje varno. Spremljevalci nosijo odsevne jopiče. Pri Bicivlaku otroci nosijo čelade. Skrbimo, da vsi sodelujoči, tako spremljevalci kot starši in otroci, prevzamejo svoj del odgovornosti za varno potovanje v šolo. Dodatno varnost lahko v sodelovanju z občino zagotovimo z javnimi obvestili o tem, da šola organizira Pešbus/Bicivlak in povabilom za vse udeležence v prometu, da naj bodo pozorni na otroke – pešce in kolesarje v prometu.

Kdo so lahko spremljevalci?

Idealno je, če so spremljevalci starši ali stari starši ali drugi skrbniki in bližnji znanci otrok. Pomagajo vam lahko tudi različna lokalna društva ali pa občina preko sistema javnih del ali družbeno koristnih del. Zelo pogosto so spremljevalci tudi učitelji.

 

Ali se v aktivnosti lahko vključijo tudi prvošolci?

Seveda. To je idealno, tako se otroci že takoj začno navajati na aktivno in pozneje tudi na samostojno hojo v šolo. Ker morajo prvošolce spremljati v šolo starši ali drugi odrasli, je tudi večja verjetnost, da bodo starši pripravljeni sodelovati kot spremljevalci. V primeru dobre organizacije jih spremljanje ne doleti vsak dan in se tako tudi razbremenijo vsakodnevnega spremljanja otroka v šolo.

Ali kot učitelj lahko z izvajanjem Pešbusa in Bicivlaka pridobim točke za napredovanje?

S sodelovanjem v programu Aktivno v šolo in zdravo mesto ne morete pridobiti točk za napredovanje. 

Kako pristopim k projektu?

Pešbus in/ali Bicivlak lahko začnete izvajati kadarkoli v šolskem letu.

Za začetek preverite interes med učenci in načrtujte trase, postaje in organizacijo spremstva.

Za zagon izvajanja in pripravo materialov za vaše potrebe pošljete podatke o izvajanju (termin izvajanja, število prog, postaj, prijavljenih otrok) na naslov info@aktivnovsolo.si .

Kakšne so moje obveznosti? 

Pričakujemo, da po izvajanju koordinatorji in spremljevalci izpolnijo kratko spletno anketo, s katero pridobimo povratno informacijo in spremljamo izkušnje z izvajanjem na terenu.

Pri komuniciranju aktivnosti in informiranju javnosti o izvedbi aktivnosti (objava na spletni strani šole, v lokalnih občilih ali širše) morate upoštevati zahtevano navedbo informacij o programu, ki zagotavlja razvoj aktivnosti in podporna gradiva. Besedilo: “Podporo in materiale za izvedbo Pešbusa in Bicivlaka nudi IPoP – Inštitut za politike prostora v okviru programa Aktivno v šolo in zdravo mesto, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje RS in je del prizadevanj Dober tek Slovenija za več gibanja in bolj zdravo prehrano.” dodajte vsem vabilom in objavam o izvajanju aktivnosti. Če potrebujete pomoč, se oglasite na info@aktivnovsolo.si.

Kako se izvajanja aktivnosti lotijo različne šole, si lahko preberete v objavi Pešbus in Bicivlak v praksi.