Od 8. maja do 2. junija 2017 imajo otroci, ki obiskujejo Osnovno šoli Grm v Novem mestu, možnost, da gredo v šolo s Pešbusom. S Pešbusom se učenci v šolo odpravijo peš v organiziranih skupinah po domišljeno začrtanih poteh in po stalnem urniku. Otroci uživajo v sprehodu z vrstniki in v spremstvu odrasle osebe, ki jih uči varne poti v šolo in pomena trajnostne mobilnosti, starši niso več obremenjeni z jutranjim razvažanjem, šola pa je vesela manjše gneče avtomobilov na svojem parkirišču.

Pešbus in Bicivlak, pri katerem prostovoljci spremljajo kolesarske skupino šolarjev, sta se lansko leto s pomočjo nevladnih organizacij pilotno izvajala dva tedna na treh osnovnih šolah, in sicer na OŠ Ledine v Novi Gorici ter OŠ Majde Vrhovnik in OŠ Koseze v Ljubljeni. Skupaj se je obeh aktivnosti na vseh treh šolah udeležilo 81 otrok, nad idejo pa so bili navdušeni tako sodelujoči otroci kot starši. Ti so po zaključku povedali, da otroci Pešbus in Bicivlak jemljejo kot zabavo, da jim je všeč rutina voznega reda ter da zjutraj lažje vstajajo in so bolj motivirani za pravočasen odhod v šolo, bolj redni in vestni pa so tudi pri ostalih jutranjih opravilih.

Mestna občina Novo mesto (MONM) je prepoznala številne koristi Pešbusa in Bicivlaka za zdravje, samostojnost in socialni razvoj otrok za izboljšanje prometne varnosti, za razbremenitev okolja ter za razvijanje medgeneracijske solidarnosti in povezovanje skupnosti. V prizadevanju, da bi projekta pri nas čim prej zaživela, so se izobraževanja, ki ga je v Ljubljani organiziral Inštitut za politike prostora septembra lani Novomeščani udeležili kot ekipa: predstavniki šol, občine, Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) – OE Novo mesto. Na podlagi prejetih informacij ter infrastrukturnih in drugih značilnosti novomeškega okolja je bila sprejeta odločitev, da se za začetek v Novem mestu v maju izpelje enomesečni Pešbus na OŠ Grm, kasneje pa tudi na drugih novomeških šolah. Izvedbo projekta Pešbus na OŠ Grm financira MONM.

Novomeški pristop se je izkazal kot izredno uspešen, saj je projekt Pešbus na OŠ Grm doživel rekorden odziv. Na sedem prog Pešbusa  se je sprva prijavilo 44 otrok drugega in tretjega razreda. Vsak dan izvajanja projekta, ki ga na šoli entuziastično koordinira mentorica prometne varnosti Marjeta Ferkolj Smolič, pa simpatične table Pešbusa, predvsem pa navdušenje sodelujočih šolarjev in staršev, privabljajo vedno nove udeležence – bratce, sestrice in starše, željo za vključitev otrok v Pešbus pa so izrazili tudi starši prvo-, četrto- in petošolcev. Tako trenutno okoli 60 otrok z različnih strani mesta (Ragovska, Žabja vas, Jedinščica, Žibertov hrib, Nad mlini, Paderšičeva) vsak dan v šolo pospremi okoli 12 staršev in prostovoljcev, ki jih koordinira Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto. Skupno naj bi v 4 tednih projekta sodelovalo več kot 25 različnih spremljevalcev Pešbusa; med prostovoljci so predvsem mladi brezposelni. Na šoli so veseli prizadevnosti in pozitivne naravnanosti sodelujočih staršev, ki odlično sodelujejo s prostovoljci, s katerimi so se povezali v pravo skupnost. Pešbus je doživel odobravanje tudi med okoliškimi prebivalci, ki so z naklonjenostjo sprejeli postavitev označevalnih tabel postaj Pešbusa v svojem okolju. Sodelujoči otroci in spremljevalci bodo po koncu projekta prejeli simbolične nagrade. V četrtek, 18. maja 2017, ob 7.50 bosta pred vhodom nižje stopnje OŠ Grm prihod Pešbusa na končno postajo pričakala župan MONM Gregor Macedoni in ravnateljica OŠ Grm Sonja Simčič, ki bosta pozdravila otroke in prostovoljce.

Pešbus od 24. aprila do konca šolskega leta izvajajo tudi v Novi Gorici (Osnovne šole Milojke Štrukelj – Podružnica Ledine) ter v Ilirski Bistrici (Osnovna šola Antona Žnideršiča), na štirinajstdnevni Pešbus pa se pripravljajo tudi na Osnovni šoli Dob pri Domžalah na šolskih poteh iz Podrečja in Spodnje Krtine. Vso srečo in veliko zabave želimo šolarjem in spremljevalcem!