V Bolzanu (Južna Tirolska, Italija) veliko energije usmerjajo v spremembe potovalnih navad, tako otrok kot odraslih. Vzpostavljajo kolesarske povezave, ukinjajo parkirišča za avtomobile v središču centra in jih nadomeščajo s podzemnimi garažami na obrobju … Posebno pozornost pa namenjajo šolskim okolišem, saj si želijo, da bi otroci v šolo lahko prihajali samostojno in s trajnostnimi oblikami mobilnosti. Da bi dosegli ta cilj so omejili parkiranje v neposredni bližini OŠ v času prometnih konic, prav tako s prostovoljci (upokojenci) zagotavljajo varno prečkanje cestišča skozi celo šolsko leto. Otroci v Bolzanu prihajajo samostojno v šolo že od 6leta naprej, prav tako niso zakonsko obvezani k nošenju čelade na kolesu ali skiroju.

Veliko vlagajo tudi v promocijo trajnostne mobilnosti, kjer sodelujejo v  celoletnem virtualnem tekomovanju v nabiranju kolesarskih kilometerov (podobno kot akcija Pripelji srečo v službo) in tako spodbujajo spreminjanje navad celotne družine.

Pomemben del spreminjanja navad je tudi izobraževanje o okoljskih problematikah. V učnem načrtu so za vsako triado predvidene aktivnosti povezane z varstvom narave in okolja, spreminjanjem navad, razumevanjem delovanja ekosistemov in vplivom človeka na le-te.

Več informacij