Program Aktivno v šolo vabi k sodelovanju občino, ki bi želela skupaj s projektno skupino preizkusiti inovativen proces uresničevanja ukrepov potrebnih za zagotovitev varnejših poti v šolo.

Tisti, ki se ukvarjamo s spodbujanjem hoje in kolesarjenja otrok v šolo pogosto naletimo na opozorila, da šolske poti niso dovolj varne za aktivno in samostojno hojo otrok v šolo. Vse slovenske šole načrtujejo poti v šolo in pri tem prepoznavajo problematične odseke in nevarna mesta. Pri odpravi problemov pa šole in občine večkrat naletijo na težave. V okviru programa Aktivno v šolo zato želimo podpreti prizadevanja občin, šol in drugih akterjev, tudi Agencije za varnost prometa, za varno hojo in kolesarjenje otrok v šolo.

V ta namen z natečajem iščemo občino, s katero bomo skupaj preverili možnosti za sistematično izvajanje ukrepov potrebnih za čimbolj varne poti v šolo. Predstavniki občine, ki bo uspešna pri prijavi na natečaj za sodelovanje v programu, bodo skupaj s projektno skupino programa Aktivno v šolo in predstavniki občinskih osnovnih šol:

– pregledali do kašnih ugotovitev so v občini prišli pri načrtovanju varnih šolskih poti;

– proučili probleme in možnosti za odpravljanje problemov;

– oblikovali predloge za odpravljanje nevarnosti na šolskih poteh;

– pripravili akcijski program za zagotovitev varnih šolskih poti (odpravo problemov na šolskih poteh).

Program sodelovanja bo stekel pred koncem leta 2018 in bo intenzivno potekal do konca pomladi 2019.

Pogoja za sodelovanje sta zavzetost in možnost občine in njenih osnovnih šol za urejanje šolskih poti in za sodelovanje v inovativnem procesu urejanja poti v prihodnjih mesecih. Prednost pri izboru bo imela občina, ki bo izkazala pripravljenost za to, da že v okviru našega sodelovanja začne odpravljati prepoznane ovire za varno in aktivno hojo otrok v šolo.

Rezultati sodelovanja bodo podprli sistematično odpravljanje ovir pri izvajanju ukrepov za zagotavljanje varnejših poti v šolo in pripravi priporočil za občine.

Vabilo občinam k sodelovanju na natečaju je odprto. Prijavnica za sodelovanje je dostopna tukaj

Odzive občin pričakujemo do 7. decembra 2019. O izboru občine bomo poročali najkasneje 15. decembra.

Razmislite o sodelovanju, veselimo se sodelovanja z vami!