Zdravstvene in druge koristi aktivne hoje v šolo so spodbudile mnoge države, šole, občine in posamezna mesta, da zavzeto promovirajo hojo in kolesarjenje otrok v šolo. V nekaterih državah je promociji namenjen Nacionalni dan hoje (in kolesarjenja) v šolo, na mednarodni ravni se obeležuje 7. oktobra, posamezne države si izvedbo tudi prilagodijo. V Sloveniji zaenkrat Dan hoje v šolo še ne obstaja, je pa promocija aktivne hoje v šolo že nekaj let zelo prisotna v času Evropskega tedna mobilnosti.

Hoja je najnaravnejši način gibanja in najpogostejši način premagovanja krajših razdalj. Vsi vsak dan tudi hodimo, otroci, ženske in starejši hodijo več kot druge skupine prebivalcev. Med drugim hoja dobro vpliva na fizično in duševno zdravje posameznika, prispeva k družbeni povezanosti in družbeni enakosti. Raziskave in izkušnje kažejo, da so otroci, ki so zjutraj fizično aktivni, ker pridejo v šolo peš ali kolesom, pri prvih urah pouka bolj zbrani in pripravljeni na šolsko delo, dosegajo boljše učne uspehe in izkazujejo boljšo telesno pripravljenost.

Čeprav je hoja naravna in vsakdanja, so jo predvsem v zahodnem svetu začeli izpodrivati drugi načini premikanja, ki jih spremljajo tudi številne negativne posledice za zdravje in lokalno okolje. Zato si zdaj tako zdravstveni kot mnogi drugi sektorji (okolje, urbanizem, promet) zelo prizadevajo, da bi ljudje in družba čim bolj široko ozavestili koristi hoje. Ena od takih priložnosti je lahko Dan hoje v šolo, ki ga nekatere države letos obeležujejo 7. oktobra.

Začetki programa Dan hoje v šolo (Walk to school day) segajo v konec prejšnjega stoletja. Leta 1997 je skupnost organizacij in posameznikov, ki v ZDA spodbujajo hojo (Partnership for a Walkable America) organizirala dan hoje v šolo z namenom krepitve zavedanja o pomenu hoje in oblikovanja hoji prijaznih sosesk. Dogodek je leta 2000 dobil mednarodne razsežnosti, ko sta se mu pridružili še Kanada in Združeno kraljestvo, sčasoma pa je postal del gibanja za varnost šolskih poti. Danes tisoče šol po ZDA in v več kot 40 državah po svetu vsak oktober praznuje Nacionalni dan hoje v šolo.

Zaradi vedno večjega zanimanja otrok za kolesarjenje in uspešnosti dneva hoje v šolo, so maja 2012 v ZDA prvič praznovali tudi Nacionalni dan kolesarjenja v šolo. V ZDA vsako leto več kot 5000 osnovnih šol, to je približno 5 % od vseh osnovnih šol, sodeluje v Nacionalnem dnevu hoje v šolo in več kot 3000 v Nacionalnem dnevu kolesarjenja v šolo. Za najmlajše organizirajo skupinske prihode v šolo v spremstvu odrasle osebe, naš Pešbus oni imenujejo »peš šolski avtobus«. Kolesarjem pa so namenjeni »kolesarski šolski vlaki« ali kot bi rekli po naše Bicivlaki. Tako kot pri nas otroci v spremstvu odrasle osebe v šolo hodijo in kolesarijo po ustaljenih poteh in sproti po poti pobirajo otroke. Tiste, ki prihajajo iz bolj oddaljenih krajev, spodbujajo s tablami Poljubi in  odpelji (Kiss and Ride), da prehodijo vsaj del poti do šole, da iz avtobusa izstopijo kako postajo prej oziroma, da jih starši ne pripeljejo tik pred šolo. Zanimanje otrok tudi oni ohranjajo z beleženjem načina prihoda v šolo, zbiranjem nalepk, zbiranjem kilometrov (kateri razred prej zbere toliko kilometrov, da bi lahko prehodil ali prekolesaril ZDA), raznimi likovnimi natečaji in podobnimi spodbudami. Vsakoletnih dogodkov se na Dan hoje v šolo udeležijo tudi župani in drugi občinski uradniki, ki skupaj z otroki tudi sami prehodijo ali prekolesarijo pot v šolo. V več kot polovici primerov taki dogodki vodijo do pozitivnih sprememb v predpisih ali infrastrukturi tako, da sta rezultat večja varnost in bolj udobna hoja in kolesarjenje za otroke in druge pešce in kolesarje.

V Združenem kraljestvu se ob tednu hoje v šolo peš v šolo odpravi več kot dva milijona otrok. Organizirajo različne dogodke in skupinske pohode v šolo za najmlajše (Pešbus). Aktiven prihod v šolo spodbujajo, podobno kot pri nas v Črni na Koroškem, čez celo leto z izzivom »Walk once a Week«, v okviru katerega otroci zbirajo značke. Imajo tudi maskoto za promocijo hoje in številne druge spremljevalne programe. Učenci sodelujejo tudi v likovnem natečaju, v okviru katerega narišejo sebe, kako se počutijo pri vožnji ali hoji v šolo. Izberejo nekaj najbolj izvirnih slik, ki jih uporabijo za nadaljnjo promocijo aktivnega prihoda v šolo, avtorji pa so deležni simbolne nagrade.

V Sloveniji Nacionalni dan hoje in kolesarjenja v šolo ni uveljavljen. S podporo Ministrstva za zdravje, Ministrstva za okolje in prostor ter Ministrstva za infrastrukturo pa občine in šole kljub temu vse bolj zavzeto spodbujajo aktivno pot otrok v šolo tako v okviru Evropskega tedna mobilnosti kot v dnevni praksi. Več kot 100 slovenskih šol je doslej že preizkusilo organizacijo Pešbusa in Bicivlaka, nekatere organizirajo spremljano hojo za najmlajše vsak dan, nekatere jim sledijo z rednim programom hoje in kolesarjenja enkrat na teden. Veliko šol spodbuja trajnostno mobilnost pri osnovnošolcih z aktivnostjo Gremo peš! s kokoško Rozi, veliko vrtcev pa najmlajše otroke in posledično tudi njihove starše k spremembi potovalnih navad spodbuja z igro Beli zajček.

Foto: Goran Jakovac