V mnogih mestih v tujini ukrepe za zmanjševanje avtomobilov v okolici šol obravnavajo zelo resno. Poleg ogrožanja varnosti otrok, ki v času jutranjih in popoldanskih konicah prihajajo v šolo in odhajajo iz nje, gneča avtomobilov pred šolami povzroča tudi onesnaženje zraka, kateremu so otroci še posebej podvrženi. Tudi slovenski ravnatelji velikokrat potožijo, da so pri komunikaciji s starši neuspešni in bi najraje, če bi bilo to možno, otroke pripeljali z avtom ne samo pred vrata šole, temveč kar pred učilnico.

Med ukrepi, namenjenimi zmanjševanju avtomobilov v okolici šole, je v tujini zelo priljubljen sistem “Kiss & Ride” (»Poljubi in odpelji«), kjer starši na varnem cestnem odseku odložijo otroke in brez ustavljanja avta pred samo šolo pripeljejo otroke v bližino šole. V nekaterih šolah imajo na teh odsekih organizirana tudi dežurstva staršev, ki se ga morajo brez izjeme udeležiti vsi starši. V kolikor nimajo časa, morajo poskrbeti, da jih zamenja druga odrasla oseba, bodisi sorodnik bodisi varuška. Dežurni odrasli pomagajo otrokom izstopiti iz avtomobila, tako da vozniku ni potrebno zapustiti volana in se lahko odpelje naprej v najkrajšem možnem času.

Aktualen je tudi sistem skupnih prevozov, ki spodbuja organizacijo prevoza na način, da eden od staršev pobere več otrok in tako zmanjša prometno obremenitev okolice šole. Primer uspešnega ukrepa za zmanjševanje prometnih obremenitev in onesnaženja okolice šol z izpušnimi plini in hrupom pa so tudi začasne cestne zapore ob pričetku pouka, ki predvidevajo kratkotrajno zaprtje “šolskih ulic”. Na Dunaju so projekt “šolske ulice” po vzoru Bolzana testirali jeseni leta 2018, zjutraj so med 7:45 in 8:15 zaprli ulice pred nekaj šolami. Akcija je bila zelo uspešna, zato načrtujejo podaljšanje ukrepa in razširitev na druge šole.

Seveda tovrstne prakse izboljšujejo varnost v okolici šole v jutranjih in popoldanskih konicah, vendar vztrajamo, da je najboljša izbira s številnih vidikov, da otroci v šolo pridejo peš ali se pripeljejo s kolesom oziroma s skirojem. Za vse šole in občine, ki si želijo spodbujati pešačenje in kolesarjenje v šolo, zato že v marcu znova pripravljamo brezplačno usposabljanje za izvedbo spremljane poti v šolo v obliki Pešbus in Bicivlaka. Naj postanejo aktivni prihodi v šolo otrok naša prioriteta!