Otroci si želijo v šolo hoditi aktivno – peš, s kolesom, skirojem ali rolko. Večina slovenskih šolarjev, bi se v šolo najraje odpravila s kolesom. Ker aktivna hoja v šolo dobro vpliva na počutje in zdravje otrok, je dobro, da najmlajši šolarji že s prvim dnem šolanja začnejo hoditi v šolo aktivno. Pri tem lahko njim in staršem pomagata Pešbus in Bicivlak.

Šolarji na skupnem organiziranem potovanju v šolo s Pešbusom ali Bicivlakom razgibajo telo in se zbudijo, spoznavajo drug drugega in lokalno okolje ter razvijajo veščine za samostojno udeležbo v prometu. Letošnjo jesen so z organizacijo Pešbusov in Bicivlakov številne šole in občine spet podprle šolarje in starše pri aktivni hoji v šolo. Rekordno število šol pa je napovedalo tudi daljše izvajanje aktivnosti, skozi vse šolsko leto.

Pešbus je organiziran način spremljane hoje v šolo za najmlajše po vnaprej določenem urniku, načrtovanih trasah in z zbirnimi postajami. Podobno poteka tudi Bicivlak, le da se v skupinah otroci s spremljevalci odpravijo v šolo s kolesom.

Številne slovenske občine podpirajo hojo v šolo s Pešbusom v času Evropskega tedna mobilnosti. Z veseljem pa ugotavljamo, da vedno več šol prepoznava pomen kontinuiranega spodbujanja aktivne hoje v šolo skozi vse šolsko leto.

V okviru programa Aktivno v šolo in zdravo mesto nudimo šolam in občinam podporo in brezplačne materiale za organizacijo in izvedbo Pešbusa in Bicivlaka.

 

Vsak udeleženec Pešbusa dobi svojo vozovnico, v katero po vsaki prehojeni poti v šolo prejme žig. Fotografija: Luka Vidic, arhiv Društvo Pazi!park

Pešbus na 77 šolah po vsej Sloveniji

Jeseni 2022 so šole in občine napovedale 77 izvedb Pešbusa na osnovnih šolah: v Ljubljani (9), Kopru (3), Slovenj Gradcu (3), na Bled (2), v Gomilskem (2), Grosuplju (2), Kočevju (2), Novi Gorici (2), Novem mestu (2), Slovenskih Konjicah (2), Šmarjeških Toplicah (1), Artičah (1), Bistrici pri Tržiču (1), Bohinjski Beli (1), Bohinjski Bistrici (1), Bovcu (1), Brežicah (1), Celju (1), Cerkljah ob Krki (1), Cerknem (1), Črni na Koroškem (1), Dobovi (1), Dolah pri Litiji (1), Dragomlju (1), Dravogradu (1), Gabrovki (1), Gorenji vasi (1), Hrvatinih (1), na Jesenicah (1), v Kamnici (1), Kidričevem (1), Knežaku (1), Košani(1), Kranju (1), Kropi (1), Ilirski Bistrici (1), Lescah (1), Ločah (1), Marezigah (1), na Mostu na Soči (1), Otočcu (1), v Polzeli (1), Portorožu (1), Luciji (1), Postojni (1), Radovljici (1), Šempasu (1), na Škofije (1), v Slovenski Bistrici (1), Šmartnem ob Paki (1), Solkanu (1), Srednji vasi (1), Tolminu (1), Tržiču (1), Vuzenici (1), Zg. Gorjah (1), Križah (1),  Škofji Loki (1).

10 od teh šol je Pešbus izvajalo prvič.

17 od teh šol načrtuje daljše izvedbe Pešbusa skozi vse ali večji del šolskega leta, enkrat tedensko ali vsak dan: PŠ Hrušica (OŠ Božidarja Jakca), OŠ Vič, OŠ Brežice, OŠ Šempas, POŠ Gomilsko (OŠ Braslovče), POŠ Trnava (OŠ Braslovče), POŠ Letuš (OŠ Braslovče), OŠ Grm, OŠ Cerkno, OŠ Škofije, OŠ Marezige, OŠ Gabrovka – Dole, OŠ Črna na Koroškem, OŠ Antona Tomaža Linharta Radovljica, OŠ Tržič, OŠ Kamnica, OŠ Dragomelj, OŠ Škofja Loka – mesto. Ostale šole pa so Pešbus organizirale večinoma v času ETM za obdobje enega do treh tednov. Nekatere so aktiven prihod v šolo v času ETM promovirale tudi z drugimi ukrepi, kot so šolska ulica in postaje Poljubi in odpelji (OŠ Most na Soči, OŠ Lucija, OŠ Metlika, OŠ Gorje).

Ocenjujemo, da je jeseni 2022 s Pešbusom v šolo prišlo več kot 3000 otrok. Pešbus je vozil po več kot 180 progah in ustavil na več kot 520 postajah.

Dodatno smo zasledili, da so Pešbus izvajali še vsaj na 11 slovenskih osnovnih šolah (OŠ Ribnica, POŠ Sušje, POŠ Dolenja vas, OŠ Prebold, OŠ Ivana Groharja, OŠ Preska, OŠ Dolenjske Toplice, POŠ Prevorje in POŠ Loka pri Žusmu (OŠ Slivnica pri Celju) tre OŠ Podzemelj).

 

Bicivlak na treh šolah v Sloveniji

Čeprav je ravno kolo tista izbira, ki jo za aktivno pot v šolo vedno znova v večini izglasujejo otroci, prihod v šolo s kolesom še vedno ni tako pogost, kot bi lahko bil oz. kot bi si želeli otroci.

Spremljano pot v šolo s kolesom z Bicivlakom so jeseni 2022 napovedale le 3 osnovne šole: OŠ Šmarješke Toplice, OŠ Kidričevo in OŠ Črna na Koroškem, ki je napovedala izvajanje ob četrtkih skozi vse šolsko leto.

Kot zanimivost pa omenimo še, da je letos OŠ Črna na Koroškem izvedla tudi aktivnost, spremstvo v skupini za otroke s skirojem, ki so jo poimenovali “skirobus”.

Pešbus in Bicivlak jeseni 2022

Zemljevid izvajanj Pešbusa in Bicivlaka jeseni v šolskem letu 2022/23.

 

Izvedbe od 2016 do danes

Pešbus in Bicivlak je od leta 2016 izvajalo že več kot 140  slovenskih šol. Vse izvedbe od 2016 do danes so zbrane na zemljevidu:

Zemljevid izvajanj Pešbusa in Bicivlaka od pomladi 2016 do jeseni 2022.

 

Naslovna fotografija: Luka Vidic, arhiv Društvo Pazi!park