Domače branje

Domače branje2020-04-07T13:31:52+02:00
Mreže in programi, v katere se lahko vključijo šole:
  • Slovenska mreža zdravih šol se odziva na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov ter izvaja preizkušne programe za promocijo zdravja na telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem področju zdravja za učence, učitelje in starše. Mreža je del Evropske mreže zdravih šol – SHE mreža
  • Program ekošole na področju trajnostne mobilnosti temelji na mentorstvu in skupini otrok oz. mladih, ki prepoznavajo možnosti za izboljšave in rešitve. Predvidene so tudi aktivnosti po posameznih starostnih skupinah.
  • Programi Javne agencije za varnost prometa primarno naslavljajo varnost v prometu. Učencem in staršem so predstavljene varne oblike pešačenja, kolesarjenja, uporabe JPP in avtomobila. Neposredno programi Javne agencije za Varnost v prometu ne izpostavljajo trajnostne mobilnosti, vendar je prometa vzgoja za otroke ključna za mobilnostne navade v odraslem obdobju.
  • Zdravje v šoli je program, ki nagovarja duševno zdravje, zdravo prehrano in gibanje. Na področju gibanja so podane predvsem usmeritve za aktivno preživljanje odmorov, rekreacijo in vpeljavo gibanja pri podajanju učne snovi.
  • Evopski teden mobilnosti vsako leto poveže na tisoče evropskih mest v prizadevanjih za človeku in okolju bolj prijazne načine mobilnosti. Vsako leto med 16. in 22. septembrom po vsej Evropi potekajo številne aktivnosti, ki spodbujajo k pametni in trajnostni mobilnosti kot dobri investiciji. Promocija in organizacija evropskega tedna mobilnosti poteka ravno s ciljem vzpodbujanja spremembe naših navad, načinov razmišljanja in prometnih praks v bolj trajnostno naravnane in človeku prijazne pristope.

Tu si lahko preberete Smernice za šolske poti.

Spodaj najdete več primerov dobrih praks.

Tudi zaradi vzpodbujanja aktivnih šolskih poti Slovenj Gradec najbolj aktivna občina ETM 2016

18. maja 2017|

Naziv najbolj aktivne občine lanskega Evropskega tedna mobilnosti je prejela mestna občina Slovenj Gradec. Nagrada, ki jo je podelilo Ministrstvo [...]

Program Aktivno v šolo in zdravo mesto sofinancira Ministrstvo za zdravje RS in je del prizadevanj Dober tek Slovenija za več gibanja in bolj zdravo prehrano.

Program je del prizadevanj IPoP – Inštituta za politike prostora za spodbujanje hoje kot aktivne oblike mobilnosti ter ustvarjanja zdravega bivalnega okolja. Pri izvajanju programa sodeluje CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp.

PRIJAVA NA E-NOVICE

KONTAKT

IPoP - Inštitut za politike prostora

Tržaška 2, Ljubljana Slovenija

+386 590 63 683

info@aktivnovsolo.si