Igra »Beli zajček« je sicer projekt namenjen predvsem vrtcem, vendar se dobro obnese tudi pri nižjih razredih osnovne šole. Učitelj oziroma vzgojitelj motivira otroke z zgodbico o belem zajčku, katerega kožušček je umazan zaradi izpušnih plinov v avtomobilu ter jih povabi, da mu očistijo kožušček s tem, da v vrtec ali šolo prihajajo peš, s kolesom ali z avtobusom. Pri projektu morajo aktivno sodelovati tudi starši, saj je način prihoda otrok v vrtec ali šolo odvisen prav od njih. Z otroki in starši, ki so od vrtca ali šole res bolj oddaljeni se je potrebno dogovorili, da pešačijo vsaj del poti. Vsak otrok dobi svojega sivega zajčka in nanj vsako jutro, ko so pride v vrtec ali šolo na trajnosten način, prilepijo bel krog. Tako imajo zajčki iz dneva v dan bolj bele kožuščke. Na ta način otroci so spoznavajo, da lahko tudi sami veliko pripomorejo k temu, da je okolje, v katerem se gibljejo, varnejše in čistejše. Hkrati preko otrok vplivamo na starše, da tudi oni postanejo bolj pozorni na svoje potovalne navade.

Primeri vrtcev, ki so projekt že izvedli:

Vrtec Trbovlje

Vrtec Jana, Novo mesto

Vrtec Žužemberk

Natančnejša navodila o tem, kako organizirati igro najdete tukaj.