V maju je IPoP – Inštitut za politike prostora na dogodkih v Zagrebu in Velenju predstavil program Aktivno v šolo, Pešbus, Bicivlak in druga prizadevanja za spodbujanje hoje in trajnostno mobilnost v Sloveniji.

V Zagrebu se je med 18. in 20. majem odvijal seminar Jane’s Walk: A City from a Walking Perspective, Examples of Good Practice. Seminar z mednarodno udeležbo so organizatorji, Center za kulturo Trešnjevka, Zeleni klik in Mapiranje Trešnjevke, razvili okrog mednarodnega gibanja Jane’s Walk, v okviru katerega v mestih širom po svetu že od leta 2007 vsak prvi konec tedna v maju potekajo urbani sprehodi poimenovani po Jane Jacobs, znani ameriški aktivistki in novinarki, ki je v šestdesetih letih prejšnjega stoletja uspešno preprečevala gentrifikacijo New Yorka in drugih velikih mest v ZDA, neumorno zagovarjala pomen vsakdanjega uličnega življenja in se s svojimi teksti in javnimi nastopi upirala radikalnim načrtom prenove mest ter tako postala vzor današnjim zagovornikom hodljivosti in pešcem prijaznega mesta.

V Sloveniji Urbani sprehodi Jane’s Walk potekajo od leta 2011, izvedbo poganja IPoP – Inštitut za politike prostora, sprehode pa učinkovito organizirajo lokalni akterji v številnih mestih, letos maja je bilo izvedenih 31 sprehodov v 23 slovenskih mestih. Urbani sprehodi spodbujajo prebivalce, da se ozrejo okrog sebe, od blizu bolje spoznajo svoje bivalno okolje in svoje sosede, postali pa so tudi zelo uporabna metoda dela. Prostorski načrtovalci in raziskovalci vse večkrat v procesih analiziranja pomislijo na možnost, da bi z organiziranim sprehodom proučili fizičen in družbene značilnosti nekega okolja, možnost opazovati in v živo srečati lokalne prebivalce, zaposlene, izvajalce dejavnosti, otroke pri igri in na poti v šolo, lahko pomembno prispeva h kakovosti ocene stanja in novih rešitev, odpira pa tudi lepe priložnosti za aktivno vključevanje lokalnih akterjev v izvedbo novih ureditev in programov.

Organizatorji seminarja so v Zagrebu k besedi povabili goste z Dunaja in Ljubljane. Andreas LindingerJane’s Walk Vienna, Florian LorenzSmarter than car, Maja SimonetiIPoP in Vanja RadovanovičMapiranje Trešnjevke so predstavili izkušnje z urbanimi sprehodi in različna druga prizadevanja svojih organizacij za popularizacijo hoje kot vsakdanje oblike mobilnosti. Udeleženci so se skupaj tudi sprehodili po Zagrebu, pridružili pa so se jim tudi študentje mednarodnega programa »4cities« (ERASMUS MUNDUS JOINT MASTERS DEGREE) in profesor Joshua Grigsby z Dunajske univerze.

Udeleženci na sprehodu (foto arhiv: Mapiranje Trešnjevke)

Maja Simoneti je spregovorila o slovenskih izkušnjah z urbanimi sprehodi Jane’s Walk in predvsem tudi s programom Aktivno v šolo ter o tem, kako je bila hoja dolgo časa na obrobju prometne politike, zdaj pa zaradi povečanega zanimanja za javno zdravje, varstvo okolja in trajnostno mobilnost ponovno odkrivamo njene koristi in vlogo v vsakdanjem življenju. Predstavitev programa Aktivno v šolo in slovenskih izkušenj z organizirano hojo in kolesarjenjem v šolo je zbudila veliko zanimanje udeležencev. Ideja, da bi otroci ponovno v večjem številu hodili samostojno v šolo, je zelo živa. Gosta z Dunaja sta poročala o podobnih prizadevanjih za ureditev varnih šolskih poti in odstranjevanje avtomobilov iz ožjega območja šolskih stavb kot jih gojijo slovenski partnerji in šole v programu Aktivno v šolo ter o nameri, da tudi na Dunaju sprožijo pobudo za organizirano hojo in kolesarjenje otrok v šolo.

V Velenju je IPoP 28. maja organiziral študijski obisk Spoznaj mojo dobro prakso: trajnostna mobilnost. Udeleženci, večinoma so prišli z občin, so spoznali dobre prakse s katerimi akterji v regiji spodbujajo pešačenje, kolesarjenje in uporabo javnega prometa.

 


Udeleženci študijskega obiska v Velenju (foto: Petra Očkerl)

Marko Peterlin, direktor IPoP – inštitut za politike prostora, je med drugim predstavil program Aktivno v šolo in naraščajočo priljubljenost Pešbusa in Bicivlaka, izvajalce in ključne dejavnosti programa, udeležence pa je tudi seznanil s tem, da izvajanje programa podpira Ministrstvo za zdravje v okviru programa Dober tek Slovenija, Nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti 2015-2025.

Učiteljica Marija Tašič je predstavila izkušnjo z izvajanjem Pešbusa in Bicivlaka na Osnovni šoli Mislinja. Spremljano pot v šolo so v Mislinji organizirali v izjemno kratkem času in spremljanje izvedli z minimalnimi sredstvi. Izvedba je izjemno uspešna in trenutno v Mislinji zaključujejo s spomladansko izvedbo Pešbusa.

Študijski obisk je potekal v okviru »Podpore izvajanju urbane politike in programa URBACT«, ki jo IPoP izvaja v sodelovanju s Skupnostjo občin. Več o študijskem obisku.