Konec septembra je bil projekt Aktivno v šolo predstavljen na mednarodni konferenci Šport in javni prostor (Sport and Public Space). Konferenco je med 22 in 23. septembrom v Ljubljani organizirala Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani z namenom usmeriti pozornost na gibalne potrebe prebivalstva in na urejanje bivalnega okolja za potrebe gibalne in športne dejavnosti. Program tridnevne konference je bil razdeljen v štiri sklope in je v prvi vrsti nagovarjal strokovnjake s področja športa, arhitekture, urbanizma, okolja, prometa in gradbeništva, konferenca je tako med drugim usmerila pozornost na povezanost med področji, ki se srečujejo v polju dejavnosti, načrtovanja in rabe prostora.

Vabilu organizatorjev se je odzvala tudi krajinska arhitektka, urbanistka in prostorska načrtovalka Maja Simoneti z IPoP-Inštitut za politike prostora. V prispevku z naslovom Javni prostor, javno zdravje in aktiven življenjski slog predstavila povezave med javnim zdravjem in javnim prostorom, opozorila na pomanjkljivo zastopanost obeh javnih interesov v procesih urejanja prostora in predstavila s temi dejstvi povezana prizadevanja IPoP za promocijo hoje in učinkovito upravljanje odprtega, še posebej zelenega, javnega prostora v urbanem okolju. Udeležence je seznanila z Urbanimi sprehodi Jane’s Walk in večstranskimi učinki ozaveščanja o pomenu hoje na kakovost bivanja, lokalno okolje in lokalne skupnosti. V tem okviru je predstavila tudi program Aktivno v šolo in zdaj že večletna prizadevanja IPoP, Ministrstva za zdravje in drugih partnerjev, med njimi tudi Ministrstva za okolje in prostor, Focus – društvo za sonaravni razvoj in CIPRA Slovenija za to, da bi čim več slovenskih šolarjev prihajalo v šolo in odhajalo iz nje aktivno, to je peš ali s kolesi.

Predstavila je poreklo in razvoj programa, Pešbus in Bicivlak, izobraževalne seminarje za učitelje, izkušnje z organizirano peš hojo in kolesarjenjem za mlajše v šolarje po slovenskih šolah ter kampanjo za spodbujanje starejših šolarjev k samostojni hoji v šolo. Omenila je ugotovitve projektne skupine o vlogi staršev in preferencah otrok glede prihoda v šolo in spoznanja o delovnih obremenitvah šolskih koordinatorjev. Izpostavila je pomen sodelovanja med posameznimi področji in udeleženci v izobraževanju, med zdravstvenim, infrastrukturnim, prostorskim in izobraževalnim resorjem, med občinami in šolami, med šolami in starši ter med šolami in učitelji za uveljavljanje zdravih in vsestransko koristnih potovalnih navad v praksi. Poročala je o velikem številu učiteljev, kar 77 se jih je v preteklih mesecih že udeležilo izobraževalnih seminarjev programa Aktivno v šolo za organizacijo spremljane poti v šolo in šol, kar 55 se jih je odločilo za sodelovanje v programu Aktivno v šolo v času Evropskega tedna mobilnosti 2018, ki so prepoznali vsestranske koristi aktivne hoje v šolo in s svojim ravnanjem podpirajo starše in otroke pri zdravi in aktivni hoji v šolo.