Pešbus

S Pešbusom se učenci v šolo odpravijo peš v organiziranih skupinah po domišljeno začrtanih poteh in po stalnem urniku

Otroci uživajo v sprehodu s svojimi sošolci in v spremstvu odrasle osebe, starši pa niso več obremenjeni z jutranjim razvažanjem. Pešbus se lahko izvaja v obliki poskusnih obdobij ali stalno. V nekaterih državah jo organizirano izvajajo samo v prvih tednih na začetku šolskega leta, da se otroci navadijo na pot in jo spoznajo.

Prednosti:
– Otroci, ki v šolo hodijo peš, so v povprečju vsak dan fizično aktivni več časa in so bolje telesno pripravljeni kot otroci, ki se v šolo vozijo.
– Pešbus spodbuja osebnostni in socialni razvoj otrok, saj ti razvijajo neodvisnost, krepita se njihov občutek odgovornosti in zavest o lastnih zmožnostih.
– Otroci s premagovanjem krajših razdalj v okolju, ki ga poznajo, postopoma osvajajo prometne predpise in pravila vedenja ter postajajo suvereni udeleženci v prometu.
– Z zgodnjim razvijanjem zdravih navad, kot je pešačenje, vzgajamo ozaveščene posameznike z zdravim in okolju prijaznim življenjskim slogom.
– Pešbus razbremeni starše, ki tako otroke v šolo pospremijo samo ob določenih dnevih, ne pa vsak dan.
– Če otroci v šolo pešačijo, se zmanjša število poti, opravljenih z avtomobilom, in posledično tudi količina škodljivih izpustov v okolje.

 


Bicivlak

Bicivlak je organizirana skupina učencev s spremstvom, ki po stalnih poteh in rednem urniku kolesarijo v šolo

Bicivlak omogoča, da se v šolo legalno vozijo tudi učenci, ki še nimajo kolesarskega izpita. Otroci uživajo v vožnji s svojimi sošolci in v spremstvu odrasle osebe, starši pa niso več obremenjeni z jutranjim razvažanjem. Bicivlak se lahko izvaja v obliki poskusnih obdobij ali stalno. V nekaterih državah jo organizirano izvajajo samo v prvih tednih na začetku šolskega leta, da se otroci navadijo na pot in jo spoznajo.

Prednosti:
– Otroci, ki v šolo kolesarijo, so v povprečju vsak dan fizično aktivni več časa in so bolje telesno pripravljeni kot otroci, ki se v šolo vozijo.
– Bicivlak spodbuja osebnostni in socialni razvoj otrok, saj ti razvijajo neodvisnost, krepita se njihov občutek odgovornosti in zavest o lastnih zmožnostih.
– Otroci s premagovanjem krajših razdalj v okolju, ki ga poznajo, postopoma osvajajo prometne predpise in pravila vedenja ter postajajo suvereni udeleženci v prometu.
– Z zgodnjim razvijanjem zdravih navad, kot je kolesarjenje, vzgajamo ozaveščene posameznike z zdravim in okolju prijaznim življenjskim slogom.
– Bicivlak razbremeni starše, ki tako otroke v šolo pospremijo samo ob določenih dnevih, ne pa vsak dan.
– Če otroci v šolo kolesarijo, se zmanjša število poti, opravljenih z avtomobilom, in posledično tudi količina škodljivih izpustov v okolje.

 

Vsi, ki se zanimate za organizacijo Pešbusa ali Bicivlaka, si lahko podrobna navodila preberete v Priročniku za izvajanje spremljane poti v šolo, ki vas korak za korakom vodi pri širjenju pobude, pridobivanju podpornikov in izvajanju spremljane poti v šolo. Podana so podrobna navodila za organizacijo in izvedbo spremljane poti, ki smo jih preizkusili v pilotnih projektih. Aktivnosti zato ni treba razvijati na novo, temveč jih je potrebno samo prilagoditi lokalnemu okolju.

Podporna gradiva so na voljo na tej povezavi, za pridobitev ostalih materialov in tiskanih gradiv nam pišite na info@aktivnovsolo.si.
Gradiva za izvajanje, mentorska podpora in usposabljanja so za izvajalce, koordinatorje in pobudnike na voljo brezplačno.