Program Aktivno v šolo in zdravo mesto, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje, vabi k sodelovanju občino, ki bi želela tekom letošnjega leta izdelati lokalni načrt hodljivosti in postaviti hojo v središče svojih prizadevanj za javno zdravje in kakovost bivanja.

S tem vabilom, iščemo občino, ki želi izboljšati pogoje za hojo v svojem okolju in tako poskrbeti za zdravje prebivalcev in za kakovost njihovega bivanja. Za ukrepanje motivirani občini izvajalec programa IPoP – Inštitut za politike prostora, skupaj s partnerjem CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp, nudi izdelavo lokalnega načrta hodljivosti.

Skupaj bomo opredelili območje obravnave, proučili razmere in izdelali predlog lokalnega načrta hodljivosti ter promovirali koristi hoje za prebivalce in lokalno okolje. S pripravo načrta hodljivosti občina ustvarja infrastrukturo za aktivno mobilnost in javno zdravje, izboljšuje možnosti za hojo po vsakdanjih opravkih in promovira zdrav način bivanja.

Zdravstvene koristi hoje so eden od razlogov za to, da postaja hoja vse bolj pomembna prometna praksa. Za spremembe potovalnih navad pa potrebujemo tudi spremembe razmer v prometu in urejanju prostora.

Občina s sodelovanjem pridobi:

 • predlog lokalnega načrta hodljivosti, z okvirno investicijsko oceno ukrepov
 • strokovno svetovanje pri načrtovanju ukrepov in rešitev za izboljšanje hodljivosti
 • Vključevanje in povezovanje lokalnih akterjev.

Rezultati sodelovanja bodo:

 • služili za promocijo hoje kot zdrave in za lokalno okolje vsestransko koristne prometne prakse
 • prispevali k razvoju znanja za načrtovanje hodljivosti in urejanja prostora za zagotavljanje zdravega bivalnega okolja in omogočanje zdravega načina življenja
 • promovirali hodljivost in zdravje slovenskih naselij.

Da bi bila občina lahko uspešna mora k načrtovanju hodljivosti pristopiti vključujoče. Povezovanje akterjev pri načrtovanju peš poti se lokalni skupnosti obrestuje tako, da so novo načrtovane peš povezave in ureditve res dobro usklajene s potrebami prebivalcev in prostorskimi možnostmi, hkrati pa tudi tako, da se lokalna skupnost dobro poveže kar prispeva k dobremu počutju prebivalcev in k njihovi sposobnost za reševanje različnih skupnih nalog in problemov.

Program sodelovanja bo potekal od pomladi do pozne jeseni 2020, v prihodnjih letih bomo k sodelovanju povabili še dve občini.

Za sodelovanje bo izbrana občina, ki bo posredovala najbolj prepričljivo predstavitev. Odzive občin pričakujemo do 17. 4. 2020 (PODALJŠAN ROK ZA PRIJAVO).

O izboru bo odločila komisija sestavljena iz predstavnikov IPoP – Inštituta za politike prostora, CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp, in Ministrstva za zdravje.

O izboru bomo javno poročali 24. aprila 2020.

Pričakujemo, da bo občina, ki jo zanima sodelovanje:

 • pripravljena takoj pričeti z delom,
 • imenovala za sodelovanje pristojno osebo,
 • oblikovala delovno skupino na ravni občine,
 • posredovala pri oblikovanju lokalnega partnerstva,
 • predstavila ključne kazalnike zdravja v občini, ki jih želi izboljšati z načrtovanjem hodljivosti okolja,
 • predstavila svoj pogled na vlogo hoje v razvoju naselja,
 • posredovala potrebne vhodne podatke o stanju v prostoru in druge informacije za delo.

Prednost pri izboru za sodelovanje bodo imele občine, ki:

 • imajo izdelano Celostno prometno strategijo,
 • so povezane v Slovensko mrežo zdravih mest,
 • se nahajajo na vzhodnem delu Slovenije,
 • imajo do 20 000 prebivalcev.

V primeru več izenačenih ponudb, bodo o izboru odločali podatki o zdravju občine, predvsem tisti o telesnem fitnesu in prekomerni prehranjenosti otrok ter o srčno žilnih boleznih in sladkorni bolezni.

Prijavnica za sodelovanje je dostopna tukaj.

Za dodatne informacije in pojasnila se lahko obrnete na e-naslov: maja.simoneti@ipop.si

Veselimo se sodelovanja z vami!

Program Aktivno v šolo in zdravo mesto sofinancira Ministrstvo za zdravje RS in je del prizadevanj Dober tek Slovenija za več gibanja in bolj zdravo prehrano. Program je del prizadevanj IPoP – Inštituta za politike prostora za spodbujanje hoje kot aktivne oblike mobilnosti ter ustvarjanja zdravega bivalnega okolja. Pri izvajanju programa sodeluje CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp.
www.aktivnovsolo.si