Naziv najbolj aktivne občine lanskega Evropskega tedna mobilnosti je prejela mestna občina Slovenj Gradec. Nagrada, ki jo je podelilo Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije je plod dolgoletnega načrtnega dela na področju trajnostnega urejanja prometa v občini. Z ukrepi, ki sledijo trajnostni mobilnosti se občina trudi uveljavljati in izboljšati možnosti za preoblikovanje prometnih površin v korist pešcev in kolesarjev, aktivnega sodelovanja občanov in boljše kakovosti bivanja.

Med trajne ukrepe, ki jih je občina izvedla v letu 2016 spadajo ureditev pločnika v Pamečah, pločnika Krnice, pločnika Metulov breg, dokončanje del ureditve pločnika na Podgorski/Muratovi, ureditev kolesarskih površin na Partizanski cesti in izgradnje mini krožišča pri Avtobusni postaji z ureditvijo dodatnih površin za kolesarje in pešce ter postavitev preventivnega radarskega sistema »Vi vozite« v križišču Anžič na Selah. V letu 2016 je bilo tako skupaj urejenih okoli 2 km površin za pešce in kolesarje, ki spadajo tudi med varne šolske poti.

V okviru ETM 2016 so v zmagovalni občini pripravili 18 dogodkov, vanje pa so povezali lokalne šole, vrtce in druge organizacije, zavode in društva.

Več informacij.