Pešbus na OŠ Grm iz Novega mesta je prvi v Sloveniji, ki ga izvajajo skozi celo šolsko leto in je postal v kraju pravi mali fenomen. Vsi vedo za skupine šolarjev, ki vsako jutro v skupinicah pešačijo proti šoli.

Glavna zasluga pri tem gre energični koordinatorki Marjeti Ferkolj Smolič, ki se ji zdi zelo pomembno na začetku predstaviti pobudo preko čim več kanalov. Na šoli so jo predstavili na konferenci učiteljskega zbora, v šolski publikaciji, na uvodnih roditeljskih sestankih ter v sporočilu staršem prek eAsistenta. Smiselno se ji zdi, da je za Pešbus na šoli zadolžena oseba, ki res verjame v pobudo. Zato sama po razredih aktivno nagovarja učence in učitelje, predvsem pa celoten projekt koordinira in skrbi za gladek potek. Na ta način se lažje zbere dovolj prijav otrok, kar je ključno za uspeh Pešbusa, ki so ga na OŠ Grm prvič začeli izvajati v šolskem letu 2016/2017.

Spremljana pot je na OŠ Grm organizirana samo v šolo, ne pa tudi domov, saj je to zaradi obilice obšolskih dejavnosti iz organizacijskega vidika prevelik zalogaj. Pa vendar so opazili, da se je večina otrok, ki je prišla v šolo s Pešbusom, v istih skupinicah odpravila tudi domov. Izpostavila je pomen komunikacijskih orodij, kot je Google koledar do katerega imajo dostop starši in spremljevalci in kjer so za vsak dan posebej označeni tako sodelujoči učenci kot tudi spremljevalci.

Marjeta Ferkolj Smolič, ki je sicer učiteljica razrednega pouka in mentorica prometne varnosti na šoli ter članica občinskega sveta za vzgojo in preventivo v cestnem prometu, je poudarila še pomen formalnih srečanj s spremljevalci, pa tudi neformalna druženja, kjer spremljevalci dobijo občutek, da je njihovo delo cenjeno. Le tako se lahko na dolgi rok zagotovi zadostno število spremljevalcev, kar je eden izmed glavnih problemov s katerimi se soočajo organizatorji Pešbusa in Bicivlaka drugod. Rezultati govorijo sami zase. Na začetku iniciative je sodelovalo 44 učencev, do konca projekta pa se je število podvojilo na kar 90 učencev. V okolici šole v jutranji konici beležijo do 60 avtomobilov manj.

Veliko šol, ki se sooča z gnečo avtomobilov pred šolami v jutranjih konicah, ko starši odlagajo otroke, kaže zanimanje za Pešbus in Bicivlak. Kljub temu, da število šol, ki se odloči za organizacijo iz leta v leto narašča, pa nekatere še vedno oklevajo. Slednjim Marjeta Ferkolj Smolič namenja vzpodbudne besede: »Vsi smo hitrejši od tistih, ki ležijo doma.«

Primeri prog s postajami in voznimi redi Pešbusov: