Pešbus

S Pešbusom se učenci v šolo odpravijo peš v organiziranih skupinah po domišljeno začrtanih poteh in po stalnem urniku

Otroci uživajo v sprehodu z drugimi otroki in v spremstvu odrasle osebe, starši pa niso več obremenjeni z jutranjim razvažanjem. Pešbus se lahko izvaja v obliki poskusnih obdobij ali stalno. V Sloveniji je od leta 2016 Pešbus izvajalo že okrog 100 različnih šol. Pešbus se lahko izvaja za krajša obdobja (od enega do dveh tednov) ali celo leto, vsak dan ali enkrat tedensko. Lahko ga izvajate v prvih tednih na začetku šolskega leta, da se otroci navadijo na pot in jo spoznajo, lahko pa izvajanje organizirate celo leto in tako v skupino vključite tudi prvošolčke.

Vsi, ki se zanimate za organizacijo Pešbusa, si lahko podrobna navodila preberete v Priročniku za izvajanje spremljane poti v šolo, ki vas korak za korakom vodi pri širjenju pobude, pridobivanju podpornikov in izvajanju spremljane poti v šolo. Podana so podrobna navodila za organizacijo in izvedbo spremljane poti, ki smo jih preizkusili v pilotnih projektih. Aktivnosti zato ni treba razvijati na novo, temveč jih je potrebno samo prilagoditi lokalnemu okolju.

V okviru programa Aktivno v šolo in zdravo mesto občasno organiziramo brezplačna Usposabljanja za izvajanje Pešbusa in Bicivlaka ter brezplačno nudimo gradiva in materiale za izvedbo Pešbusa (table, vozovnice, nalepke, štampiljke itd.)

S tablami označujete postaje na progah Pešbusa. Vozovnice dobijo otroci ob začetku izvajanja akcije. Vsak dan ob prihodu v šolo koordinator podeli otrokom žig, po prehojenem tednu pa nalepko. Za šole, ki izvajajo Pešbus več kot štiri tedne ali celo leto, so na voljo celoletne vozovnice.

Do gradiv lahko dostopate prek povezave, za pridobitev ostalih materialov za izvedbo Pešbusa pa nam pišite na info@aktivnovsolo.si.

Zakaj bi hodil peš?

Prednosti:

  • Otroci, ki v šolo hodijo peš, so v povprečju vsak dan fizično aktivni več časa in so bolje telesno pripravljeni kot otroci, ki se v šolo vozijo.
  • Pešbus spodbuja osebnostni in socialni razvoj otrok, saj ti razvijajo neodvisnost, krepita se njihov občutek odgovornosti in zavest o lastnih zmožnostih.
  • Otroci s premagovanjem krajših razdalj v okolju, ki ga poznajo, postopoma osvajajo prometne predpise in pravila vedenja ter postajajo suvereni udeleženci v prometu.
  • Z zgodnjim razvijanjem zdravih navad, kot je pešačenje, vzgajamo ozaveščene posameznike z zdravim in okolju prijaznim življenjskim slogom.
  • Pešbus razbremeni starše, ki tako otroke v šolo pospremijo samo ob določenih dnevih, ne pa vsak dan.
  • Če otroci v šolo pešačijo, se zmanjša število poti, opravljenih z avtomobilom, in posledično tudi količina škodljivih izpustov v okolje.
  • S spremljanjem Pešbusa lahko starši in stari starši pridobijo nekaj kakovostnega časa za preživljanje s svojim otrokom ali vnukom ter tudi sami naredijo nekaj za svoje zdravje.
V nadaljnje branje priporočamo prispevka o pogosto zastavljenih vprašanjih in odgovorih ter o primerih izvajanja Pešbusa in Bicivlaka v praksi.