Odpiramo prijave na avgustovsko usposabljanje za izvajanje spremljane poti v šolo, kjer želimo udeležence opremiti z vsemi potrebnimi informacijami za uspešno izvedbo Pešbusa in Bicivlaka. Ravno pravi čas za vse občine in šole, ki nameravajo izvajati Pešbus in Bicivlak v času letošnjega Evropskega tedna mobilnosti, katerega slogan se glasi: “Gremo peš!”.

Na usposabljanju bo z nami delila svoje izkušnje z izvajanjem Pešbusa in dobrim odzivom otrok v lanskem šolskem letu Bojana Lukan, višja svetovalka za regionalno sodelovanje in gospodarski razvoj na Občini Bled in koordinatorica Pešbusa na matični OŠ dr. Josipa Plemlja in dveh njenih podružnicah na Bledu. Usposabljanje se bo odvijalo v ponedeljek, 26. 8. 2019 med 9:30 in 13:30, v Knjižnici Prežihovega Voranca, v Ljubljani.

Vaše prijave zbiramo prek spletne prijavnice do 20. 8. 2019.

Usposabljanja so namenjena predstavnikom občin, ravnateljem, učiteljem ter vsem, ki jih zanima, kako čim bolj učinkovito organizirati spremljano pot v šolo v obliki Pešbusa in Bicivlaka.

Aktivni prihodi v šolo so pomembni, saj zadostijo minimalni potrebi otrok po gibanju, povečujejo njihov samostojnost in koncentracijo pri pouku hkrati pa dajo otrokom možnost druženja z vrstniki, kar v današnjem času ni zanemarljivo. Zato je naša želja, da ima čim več osnovnošolskih otrok v Sloveniji možnost prihoda v šolo s Pešbusom ali Bicivlakom.

Udeležba na usposabljanju je brezplačna, prav tako so brezplačni vsi materiali in orodja za izvedbo. Za dodatne informacije pišite na info@aktivnovsolo.si.

Foto: Anže Furlan / naročnik Občina Postojna, financirano iz razpisa za ETM 2018, MOP RS