Mobilnostni načrt zajema predvsem prihode v šolo učencev in šolskega osebja ter ureditev pogojev za vzpodbujanje alternativnih načinov mobilnosti osebnemu avtomobilu, predvsem hoji, kolesarjenju ali uporabi javnega potniškega prometa. Gre večinoma za mehke ukrepe, povezane z obveščanjem in drugimi konkretnimi spodbudami za alternativne prevoze.

V okviru projekta Trajnostna mobilnost v šoli smo izbrali dve šoli, za kateri šolska okoliša smo pripravili mobilnostna načrta. Kot primer mestnega šolskega okoliša je bila izbrana OŠ Poljane, kot primer podeželskega okoliša pa OŠ Dob. Vsebine so se oblikovale skozi različne aktivnosti: sprehod z učenci, intervjuji z različnimi deležniki, delavnico, terenskimi ogledi in prostorskimi analizami.

  • Mobilnostni načrt OŠ Poljane

    Mobilnostni načrt OŠ Poljane je sestavljen iz mehkih ukrepov, kot so obveščanje, izobraževanje in organizacija prihodov v šolo, ter infrastrukturnih projektov, ki predpostavljajo večji poseg v prostor. Ukrepi mobilnostnega načrta so prilagojeni značilnostim urbanega šolskega okoliša: splošni dostopnosti, obstoječim potovalnim navadam zaposlenih in šolajočih, problematiki varnih poti v šolo in velikosti šolskega okoliša.

  • Mobilnostni načrt OŠ Dob

    Mobilnostni načrt OŠ Dob je sestavljen iz mehkih ukrepov, kot so obveščanje, izobraževanje in organizacija prihodov v šolo, ter infrastrukturnih projektov, ki predpostavljajo večji poseg v prostor. Poudarek načrta je na ukrepih, s katerimi spodbujamo zaposlene na šoli in učence, ki so izrazili pripravljenost za spremembe potovalnih navad in imajo možnost za dejanske spremembe.